«ουδέ αίμα μαρτυρίου ημπορεί να εξαλείψη την αμαρτίαν του χωρισμού της Εκκλησίας και της διαιρέσεως, και το να σχίση τινάς την Εκκλησίαν είναι χειρότερον κακόν από το να πέση εις αίρεσιν» Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Διοικητικές πράξεις, Εκκλησιαστικές και Δικαστικές Αποφάσεις για το θέμα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ
1) 1.957/2002 Απόφαση Ιεράς Κοινότητος.
Χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά των κατεχόντων την Μονή και καλούνται, ένας προς ένα, όλοι οι εγκαταβιούντες στη Μονή προς ακρόαση. Αρνούνται με εξωδίκους υβριστικές δηλώσεις.

2) 1.110/2002 Πατριαρχική και Συνοδική πράξη.
Κηρύσσονται σχισματικοί όλοι οι εγκαταβιούντες στη Μονή και ζητείται η απέλασή τους από το Άγιον Όρος.

3) 2.401/2002 Απόφαση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους
Αποφασίζεται η διάλυση της απηγορευμένης αδελφότητας των εν τη Μονή, η απέλαση όλων των μελών της κ.λπ.

4) 4.872 επ./31/3/27.12.2002 Αποφάσεις του Διοικητή Αγίου Όρους για την εκτέλεση των απελάσεων.

5) 134 επ./12.3.2003 Αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Απορρίπτονται οι αιτήσεις των απελατέων για αναστολή της εκτέλεσης.

6) 736/2005 Απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας - Επταμελής σύνθεση.
Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως του Μ. Παπαλαμπρακόπουλου κατά της Απόφασης 2.401/2002 της Ιεράς Κοινότητος περί διαλύσεως της αδελφότητος και απελάσεως όλων από το Άγιον Όρος.

7) Από 2.281/2005 έως 2.368/2005 Αποφάσεις του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας - Πενταμελής σύνθεση.
Απορρίπτονται οι αιτήσεις των υπολοίπων 92 απελατέων.

8) 1.440/2005 Απόφαση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους
περί ορισμού νέας αδελφότητος και διοικητικών οργάνων της Μονής.

9) 7.348/21/6.10.2005 πράξη του Διοικητή του Αγίου Όρους προς όλες τις (κρατικές) Υπηρεσίες Αγίου Όρους, με την οποία τις καλεί να αναγνωρίζουν την νέα αδελφότητα ως μόνη και κανονική για την Ιερά Μονή Εσφιγμένου.

10) 7.350/21/6.10.2005 πράξη του Διοικητή του Αγίου Όρους προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία, αφού διαβιβάζει την Ι.Κ. 1.440/2005, ζητεί την ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών του Κράτους.

11) 12.456/2006 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.
Καταδικάζονται επτά καταληψίες για την κατάληψη του αντιπροσωπείου των Καρυών.

12) 5.154/2008 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Κρίνονται αθώοι οι καταληψίες του αντιπροσωπείου των Καρυών.

13)  28/2010 Απόφαση του Αρείου Πάγου.
Αναιρείται η ανωτέρω 5.154/08 Απόφαση του Εφετείου και αναπέμπεται η υπόθεση στο ίδιο Δικαστήριο υπό άλλη σύνθεση.

14) 14.636/2009 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.
Καταδικάζονται ο Μ. Παπαλαμπρακόπουλος και οι πρωταίτιοι για την κατάληψη  του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος της Μονής.

15) 4.010/2009 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ακυρώνεται σύμβαση με την οποία οι υπό απέλαση είχαν δωρίσει σημαντικό περιουσιακό στοιχείο σε παλαιοημερολογητικό μονύδριο εν όψει της απέλασής τους.

16) 4.661/2009 όμοια απόφαση για άλλο ακίνητο
17) 5.295/2010 όμοια απόφαση για άλλο ακίνητο
18) 5.296/2010 όμοια απόφαση για άλλο ακίνητο.

19) 5.219/2010 Απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.
Καταδικάζονται ο Μ. Παπαλαμπρακόπουλος και άλλος ένας για παράβαση του αρχαιολογικού νόμου και απείθεια.

20) 1.884/2011 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Καταδικάζονται τελεσίδικα ο Μ. Παπαλαμπρακόπουλος και οι πρωταίτιοι για την κατάληψη του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος της Μονής.

21) 3.921/2011 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (αναπομπή από Άρειο Πάγο).
Καταδικάζονται επτά για την κατάληψη του αντιπροσωπείου της μονής στις Καρυές.

22) 24.608/2011 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Διατάσσεται η απόδοση του κονακίου της Μονής στη Θεσσαλονίκη.

23) 5.108/2012 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.
Καταδικάζονται σε φυλάκιση 29 μηνών οι καταληψίες του αντιπροσωπείου Καρυών για πρόκληση βαρέων σωματικών βλαβών σε μέλη της εσφιγμενιτικής αδελφότητας.

24) 12.642/2012 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.
Καταδικάζονται για δεύτερη φορά επτά καταληψίες για την κατάληψη του αντιπροσωπείου.

25) 30.849/2012 Απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.
Οι της νόμιμης αδελφότητας κρίνονται αθώοι της κατηγορίας για σωματικές βλάβες των καταληψιών του αντιπροσωπείου Καρυών.

26) 34/2013 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αρναίας επί αιτ. ασφ.μ.νομής.
Κρίνει εαυτό αναρμόδιο κατά τόπο και παραπέμπει στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.

27) 116/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής  - έφεση κατά της προηγούμενης Απόφασης.
Κρίνει υπέρ της αρμοδιότητος του Ειρηνοδικείου Αρναίας και διατάσσει την απόδοση του κατειλημμένου τμήματος του αντιπροσωπείου Καρυών.

28) 447/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής
επί αιτήσεως των καταληψιών για αναστολή της εκτέλεσης της προηγούμενης, λόγω ασκηθείσης ανακοπής κατά της εκτέλεσης. Απορρίπτει την αίτηση.

29) 104/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής
επί της ως άνω ανακοπής κατά της εκτέλεσης. Απορρίπτει την ανακοπή.

30) 1.228/2014 Απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης  Απορρίπτει την έφεση των καταληψιών και επικυρώνει την Απόφαση 24.608/2011 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

31) 65/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής
Δέχεται αγωγή της Μονής κατά των καταληψιών, διεκδικητική του κονακίου Νέων Ρόδων, και διατάσσει την απόδοση.


*Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ – ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΑΞΗ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
Η στήλη αυτή προτίθεται να συγκεντρώνει και να δημοσιεύει κάθε τι σχετικό, προς έλεγχο από οιονδήποτε και προς ενημέρωση κάθε καλόπιστου ενδιαφερομένου περί του θέματος. Αναμενόμενες είναι νέες καταδίκες για πληθώρα από αδικήματα, όπως αρπαγή ξένης περιουσίας, αντίσταση κατά Αρχής, παραβίαση αρχαιολογικού νόμου, χρήση και κατοχή όπλων και εκρηκτικών, απόπειρες ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως κλπ.

Πηγή: Ελληνική Δικαιοσύνη, Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης, Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους, Πολιτική Διοίκηση Αγίου Όρους

Σύντομο σχόλιο
Οι σχισματικοί καταληψίες κτηρίων της Μονής Εσφιγμένου συνεχίζουν εξ ιδίας ευθύνης να επισωρεύουν με χαρακτηριστική ταχύτητα νέες καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, ακόμη και για βαρέα ποινικά αδικήματα. Ευχόμαστε σύντομα να αντιληφθούν τη θέση τους έναντι Εκκλησίας και Πολιτείας, έναντι Θεού και ανθρώπων! Επίσης ευχόμαστε οι υποστηρικτές τους να αντιληφθούν ποιους ή τι ακολουθούν με ή δίχως επίγνωση.


Μ.Γ.