«ουδέ αίμα μαρτυρίου ημπορεί να εξαλείψη την αμαρτίαν του χωρισμού της Εκκλησίας και της διαιρέσεως, και το να σχίση τινάς την Εκκλησίαν είναι χειρότερον κακόν από το να πέση εις αίρεσιν» Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

ΠΗΓΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Πολλές και αντικρουόμενες πληροφορίες διαχέονται στο διαδίκτυο, μέσω τηλεόρασης και ατομικά για το πρόβλημα σχετικά με τη μονή Εσφιγμένου, που συχνά ηχούν παράδοξες. Θεωρούμε πως στις ημέρες μας είναι πολύ εύκολη η εμβάθυνση σε κάθε ζήτημα και η διασάφηση διφορούμενων θεμάτων. Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώση επί του θέματος και όχι απλώς να μείνουν στην επιφάνεια ή σε συνθηματολογία και εντυπώσεις, μπορούν να αναζητήσουν αμερόληπτες πηγές και να αποτανθούν σε αυτούς που είναι αρμόδιοι:
1) Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους
2) Οικουμενικό Πατριαρχείο
3) Ελληνική Πολιτεία


Οι ανωτέρω έχουν προβεί σε πράξεις και έχουν λάβει ή λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις επί του προβλήματος και επί διαφόρων προεκτάσεών του και διατυπώνουν συγκεκριμένες δημόσιες θέσεις. Παραθέτουμε παράδειγμα των σημαντικοτέρων από αυτές:

1) Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους

2) Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης

3) Ελληνική Δικαιοσύνη


Συμπληρωματικά, παραθέτουμε γνωστές απόψεις
i) διακεκριμένων νομικών:
ii) συνεδρίου της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. και της Αγιορειτικής Εστίας